Ekobrott i Stockholm – en ökande och oroande trend

10 juli 2023
Maja Bergman Lindberg

Sveriges huvudstad Stockholm är inte bara känt för sina vackra byggnader och vackra naturreservat utan också för en annan mindre smickrande statistik – ökningen av ekobrott. Allt fler personer i Stockholm är skyldiga till att ha brutit mot miljö- och ekonomiska brott, och i den här artikeln kommer vi att titta närmare på varför det här är en sådan viktig fråga för Stockholmsborna.

Varför blir ekobrott allt vanligare i Stockholm?

Att Stockholm, som Sveriges viktigaste stad, drabbas av den här trenden är sannolikt delvis resultatet av stadens betydelsefulla roll som ett centrum för handel och ekonomisk aktivitet. Storstadens höga kostnader och höga standarder för samhällsbyggande har dock också bidragit till denna trend. Stockholms snabbt växande ekonomi och dess ökande befolkning är orsaker till ökad förorening och en ökad mängd avfall som kräver avancerade sophanteringsverk och avfallsanläggningar. Detta har lett till erbjudanden om stora bidrag som lockar till sig företag som påstår sig kunna hantera problemen och samtidigt ge storavkastning till aktieägarna.

Ekobrott Stockholm

Vad är de vanligaste ekobrotten i Stockholm?

Ett av de vanligaste ekobrotten som förekommer i Stockholm är fusket med skattedeklarationer och momsredovisning, där företag försöker lura staten på skatter. Andra vanliga brott som är relaterade till ekonomisk olaglighet handlar om brott mot tullbestämmelser och kreditsvindel, där företag eller privatpersoner går under radarn och kan tjäna pengar på olagliga kredittransaktioner. Företag och privatpersoner som bryter mot miljölagar kan också ha ökat i antal, med olaglig avfallshantering och iläggande av plaströr i havet som två av de mest förekommande typerna av miljörelaterade brott i Stockholm.

Vilka konsekvenser finns det för de som begår ekobrott i Stockholm?

Konsekvenserna av ekobrott kan vara allvarliga både för individen och för samhället som helhet. Brott mot skattelagarna kan leda till allvarliga straff, inklusive fängelse. Företagen kan också bli bötfällda med stora summor för att ha brutit mot debiterings- och bokföringskrav eller fortfarande tjäna pengar genom att sälja varor som producerats med olagliga material. För privatpersoner kan ekobrott innebära en förlust av ekonomiska tillgångar och starka restriktioner mot vidare verksamhet. På en större skala kan miljöbrott i form av dumpning av avfall, elektroskrot och oljor i naturen få allvarliga konsekvenser för vår planet och miljön, och kan leda till långsiktiga, negativa effekter på jordens grundläggande ekosystem.

Läs mer här: https://holmbergsadvokatbyra.se/ekobrott/

Fler nyheter