Energideklaration i Malmö: En viktig faktor för byggare

08 juni 2023
Julia Zsiga

Att ha kunskap om energideklaration är av stor betydelse för byggare i Malmö. Energideklarationen är ett viktigt verktyg som ger information om byggnadens energianvändning och energiprestanda. I denna artikel kommer vi att undersöka vad energideklaration innebär, varför det är viktigt och vilka fördelar det kan erbjuda för byggare i Malmö.

Vad är energideklaration?

Energideklaration är en sammanställning av information om en byggnads energianvändning och energiprestanda. Den ger en översikt över hur energieffektiv en byggnad är och ger även förslag på åtgärder för att förbättra energiprestandan. Energideklarationen utförs av certifierade energiexperter som bedömer och utvärderar byggnadens olika energisystem.

Energideklarationen innehåller även uppgifter om byggnadens energikällor, ventilationssystem, uppvärmningssystem och eventuell kylning. Syftet med energideklarationen är att ge byggare och fastighetsägare en översiktlig bild av byggnadens energiprestanda och möjligheter till energibesparingar.

image

Varför är energideklaration viktig?

Energideklaration är viktig av flera skäl. För det första bidrar den till att öka medvetenheten om energianvändning och energieffektivitet bland byggare och fastighetsägare. Genom att få insikt i en byggnads energiprestanda kan man identifiera områden där energibesparingar kan göras och därmed minska både kostnader och miljöpåverkan.

För det andra är energideklaration ett krav enligt lagstiftning. I Sverige infördes energideklaration som ett krav 2006 och sedan dess har det blivit obligatoriskt för byggnader som används eller säljs. Genom att upprätta en energideklaration följer byggare och fastighetsägare lagstiftningen och undviker eventuella sanktioner eller böter.

Fördelar med energideklaration för byggare i Malmö

För byggare i Malmö finns det flera fördelar med att genomföra en energideklaration. För det första kan energideklarationen ge en konkurrensfördel på marknaden. Många konsumenter och hyresgäster är idag medvetna om energifrågor och efterfrågar energieffektiva byggnader. Genom att visa upp en positiv energideklaration kan byggare locka fler potentiella kunder och öka värdet på sin fastighet.

För det andra kan energideklarationen leda till kostnadsbesparingar för byggare. Genom att identifiera energibesparingsåtgärder kan man minska energiförbrukningen och därmed sänka driftskostnaderna för byggnaden. Det kan innebära att man sparar pengar på sikt samtidigt som man bidrar till en mer hållbar byggbransch.

Läs mer här: https://www.scandvik.se/

Fler nyheter